2 маусымда № 1 Смирновка орта мектебінде 9 сынып оқушыларын қорытынды аттестаттау басталды

2 маусымда Смирнов №1 орта мектебінде 9 сынып оқушыларын қорытынды аттестаттау басталды. Бірінші пән орыс тілі болды. Білімді бағалау эссе түрінде өтті.
Эссе жазудың мақсаты-студенттердің таңдалған тақырыпты шығармашылықпен түсіну, өз көзқарасын дәлелдей отырып, өз пікірі мен ойын білдіру қабілетін дамыту. Жазбаша жұмыс жазу үшін білім алушыларға белгілі бір тақырыпқа 2 тірек мәтін берілді. Олардың негізінде қойылған проблемалық сұраққа жауап бере отырып, өз көзқарасын білдіру қажет болды. Орыс тілінде эссе жазуға 2 астрономиялық сағат бөлінді. Мәтіннің жалпы көлемі спецификацияда көрсетілгендей 400-450 сөзден тұрады. Екі мәтін негізінде білім алушылар 170-200 сөзден тұратын жазбаша жұмысты (эссе) орындады. Эссе оқушылардың тілдік және коммуникативтік құзыреттілігі бойынша бағаланды.
Қорытынды аттестаттау-бұл әр жасөспірімнің басынан өткеретін толқуы мен қорқынышы. 9-сынып оқушылары да толқуды сезінді, бірақ олар эссе жазу кезінде өздерінің барлық білімдері мен лайықты нәтижелерін көрсетті.

Қосымша ақпарат көздері