Біздің таланттар

06.03.2023 жылы «Біздіңталанттар» республикалықбайқауыөтті, оған «

Смирнов №1 ОМ» КММ 7 «б» сыныпоқушысыЕрмекбаевАрланқатысты.

Арланкомпозицияны «Жазғыпейзаж»депаталатынқайыңқабығынпайдаланып аппликация номинациясындаұсынды. Шығармашылықбайқаудажұмыстыңбірнешекезеңдеріболды: қайыңқабығынтазарту, кесу, сіңдіру, жәнебекіту. Ол II дәрежелідипломменмарапатталды. Қолөнердегі өзіндік ерекшелік пен жаңалықты атап өткен жөн, барлық жұмыс бізді өзінің сұлулығымен, материалымен және орындау техникасымен және де қиялдың шығармашылық ұшуымен таң қалдырды. Арлан мен мұғалімге еңбегі мен талпынысы үшін рахмет! Қазылар алқасына да оңай болған жоқ, бірақ сайыстың аты сайыс, демек, онда жеңімпаздар болуы керек.

Арландышынжүректенқұттықтаймызжәнеоғаншығармашылықтабыстар мен сәттіліктілейміз!

Қосымша ақпарат көздері